Billett

Ved dei to forrige festivalane, var det kun mogleg å kjøpa billettar ved inngongen på sjølve festivaldagen. Dette vil sjølvsagt også vera mogleg 23. august 2009, men me sett pris på om nokre av dykk også kjøpar billettar på førehand. Dette vil også vera noke billigare. Billettane kan kjøpast på følgjande stader frå 23. juni 2009:

- Kiwi i Skogsskiftet

- Statoilstasjonen i Skogsskiftet

- Ved hendvending til kvalfestival@gmail.com

- Ved å kontakte nokre av medlemmene i komiteen

 

Pris førehandskjøpte billettar:

- Enkeltbillett 80,-

- Familiebillett for inntil 4 personer 150,-

Pris på festivaldagen:

- Enkeltbillett 100,-

- Familiebillett for inntil 4 personer 200,-