Spelet

Nokre bileter frå spelet:
Ein heilt vanleg dag i Skogsvågen på byrjinga av 1900-talet..

Ein heilt vanleg dag i Skogsvågen på byrjinga av 1900-talet..

Kva kan det vera?

Kva kan det vera?

Ropet går..

Ropet går..

 

Slåttefolket slepp alt dei har i hendene og spring mot Vågen.

Slåttefolket slepp alt dei har i hendene og spring mot Vågen.

 

Spring so dei e galen

Spring so dei e galen

 

Folk har komen seg i båtane og gjer klar nota.

Folk har komen seg i båtane og gjer klar nota.

Nota blir dradd over

Nota blir dradd over

Freistar å lokka kvalen fram

Freistar å lokka kvalen fram

 

To dristige ungdomar vil også vera med.

To dristige ungdomar vil også vera med.

 

Ungdomane hang stundom på slep etter kvalen om søndagen, det vart den tids skjærgårsjeep.

Ungdomane hang stundom på slep etter kvalen om søndagen, det vart den tids skjærgårsjeep.

Det kunne vera risikabelt med kort tamp mellom båt og kval.

Det kunne vera risikabelt med kort tamp mellom båt og kval.

Denne sundagen gjekk det gale.

Denne sundagen gjekk det gale.

"Gamlingen" har funne fram kvalbogen.

"Gamlingen" har funne fram kvalbogen.

..medan ein yngre kar troppar opp med Krag Jørgensen gevær.

..medan ein yngre kar troppar opp med Krag Jørgensen gevær.

Vart kvalen skoten og sokk før dei hadde skøtel i den var dei ille ute.

Vart kvalen skoten og sokk før dei hadde skøtel i den var dei ille ute.

Gamlekaren ber ungdomen med Krag Jørgensen venta til han har fått skøtelen i kvalen, men den unge vil ikkje høyra.

Gamlekaren ber ungdomen med Krag Jørgensen venta til han har fått skøtelen i kvalen, men den unge vil ikkje høyra.

Kvalen er i ferd med å søkka.

Kvalen er i ferd med å søkka.

Slåttefolket ser med skepsis på det som er i ferd med å skje.

Slåttefolket fortvilar.

Fleire tusen kilo kjøt går tapt.

Fleire tusen kilo kjøt går tapt.

 

I det kvalen søkk blir nokon stanga ned av ein bukk.

I det kvalen søkk blir nokon stanga ned av ein bukk.

 

Heldigvis er regnfrakken på.

Heldigvis er regnfrakken på.

Regnfrakken vart kjøpt hjå Aksdal i muren.

Regnfrakken vart kjøpt hjå Aksdal i muren.

 

Landinga blir våt, men trygg.

Landinga blir våt, men trygg.

Sjå bileter frå folkelivet og dagen

Foto:  Trine Audsdotter Gjelsvik & Per Erling Tellnes.